Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size 
Home arrow Algemeen Nieuws arrow Bushalte op Den Dries verdwijnt
Bushalte op Den Dries verdwijnt
dinsdag 07 maart 2017
Bushalte Felix Beernaertsplein verdwijnt en maakt plaats voor een parkje.


Het is AWV doie vragende partij is om de bushalte op het Felix Beernaertsplein te verwijderen, zodat dit pleintje kan heringericht worden met een voetpad, fietspad en groenzone. Anderzijds is er de vraag van de directie van het Atheneum Campus Kompas om de bushalte “Beekstraat” op de Noordlaan, wat dichter naar de school toe te brengen. De school ondervindt momenteel hinder bij de bereikbaarheid van de brandgang / private parking door geparkeerde voertuigen langs de Noordlaan. Er zijn al meerdere ongevallen gebeurd tussen voertuigen die de private parking willen inrijden en fietsers langs de Noordlaan, te wijten aan een beperkte zichtbaarheid. Uit tellingen van De Lijn blijkt dat de bushaltes Beernaertsplein en Beekstraat hoofdzakelijk gebruikt worden door leerlingen van Campus Kompas. De Lijn acht het niet wenselijk om twee bushaltes op dergelijke korte afstand te behouden. Bij evenementen waarbij de grote omleiding van kracht is via Hendrik Consciencelaan en Vijverstraat (zoals tijdens de septemberkermis), wordt de bushalte Beernaertsplein niet gebruikt, en wordt deze tot op heden steeds verplaatst naar de Noordlaan. In overleg met AWV en De Lijn worden daarom de bushaltes aan het Felix Beernaertsplein geschrapt in beide richtingen. Het schuilhuisje dient verplaatst te worden. Het pleintje aan het Felix Beernaertsplein wordt heringericht, met een voetpad, een fietspad, en een groenperk. De bushalte “Beekstraat” richting Gent, op de Noordlaan, wordt opgeschoven richting Wetteren, zodat deze voor het Atheneum Campus Kompas komt te liggen. Er wordt in een haltehaven voorzien op de parkeerstrook. Een haltehaven heeft een lengte van 30 meter, waarbij voor en na de halte 15 meter parkeerverbod geldt. Op die manier is ook de brandgang / private parking van de school beter bereikbaar. De bushalte “Beekstraat” richting Wetteren, op de Gentsesteenweg, wordt eveneens opgeschoven richting Wetteren, zodat deze ongeveer tussen De Post en het kruispunt met de Beekstraat komt te liggen.
 
< Vorige   Volgende >