Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size 
Home arrow Algemeen Nieuws arrow Lokaal Dienstencentrum klaar en open
Lokaal Dienstencentrum klaar en open
zaterdag 02 september 2017

Het Lokaal Dienstencentrum 'De Koffiebranderij' op de hoek van de Molenstraat met de Hekkerstraat in Wetteren gaat dit weekend open. Het wordt een ontmoetingsplaats en tegelijk een verzamelplaats van alle thuiszorgdiensten.

 

Aan de opening gaat een lang verhaal vooraf. "Het begon met een legaat van Rachel Bogaert," doet OCMW-voorzitter Lieve De Gelder (CD&V) het verhaal. "Het OCMW Wetteren kreeg onverwacht 8 miljoen frank (200.000 euro) als nalatenschap. Tijdens de OCMW-raad van 27 oktober 2004 werd besloten om het “legaat Bogaert” integraal aan te wenden voor de aankoop van het onroerend goed dat gekend was als “de koffiebranderij”. In de loop van de maand juli 2013 werd door de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar in Gent de bouwvergunning toegekend. Het was april 2015 geworden vooraleer de OCMW-raad de opdracht voor de eigenlijke bouwwerken kon gunnen. Het Lokaal Dienstencentrum is nu eindelijk afgewerkt en is open. Ondertussen zijn ook de Dienst Gezinszorg en het Dienstenchequebedrijf vanuit het Sociaal Huis naar De Koffiebranderij overgebracht. Ook de overkomst van de werking van de MinderMobielenCentrale uit het gemeentehuis zal eerstdaags gebeuren. De activiteiten in De Koffiebranderij zijn specifiek bedoeld om de zelfredzaamheid en het sociale netwerk van de bezoekers te versterken. "Ze gebeuren in onderlinge afstemming of in samenwerking met lokale verenigingen en organisaties die gelijksoortige activiteiten aanbieden. De Koffiebranderij werkt zo goed en zo veel mogelijk samen met vrijwilligers om mogelijke vereenzaming van oudere mensen in de buurt tegen te gaan. De Koffiebranderij is er in het bijzonder voor personen in een beginnende zorgsituatie. Met zijn aanbod van diensten en activiteiten willen de medewerkers van De Koffiebranderij er voor zorgen dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen en de stap naar residentiële zorg zo lang mogelijk kunnen uitstellen. De mensen kunnen er terecht met vragen over thuiszorg, er een warme maaltijd nuttigen, er hulp krijgen bij het boodschappen doen en er meedoen aan allerlei hobbyactiviteiten, en ontspannings- en informatiemomenten".
 
< Vorige   Volgende >