Zware regens in december veroorzaakten een schade van minstens 175 miljoen

Zware regens in december veroorzaakten een schade van minstens 175 miljoen

Zware regenval in december heeft voor ten minste 175 miljoen euro schade veroorzaakt in de districten Lissabon, Portalegre en Faro, volgens een balans van de definitieve of voorlopige balansen die door 21 gemeenten zijn ingediend.

In de week tussen 7 en 14 december zijn verschillende districten op het Portugese vasteland als gevolg van het slechte weer getroffen door overstromingen van woningen en openbare wegen, aardverschuivingen en omvallende bomen, hetgeen heeft geleid tot de sluiting van vele wegen, de conditionering van het openbaar vervoer en de sluiting van bedrijven.

Nog eerder had de zware regenval die op de 5e in de Algarve viel en in verschillende gebieden overstromingen veroorzaakte, voor meer dan twee miljoen euro schade aangericht in de stad Faro, aldus de burgemeester van de gemeente die het meest door de regenval in de regio werd getroffen, die dit aan Lusa vertelde in de buurt van Kerstmis.

Volgens Rogério Bacalhau heeft de schade aan de gemeentelijke infrastructuur – het stadhuis, de scholen, de bibliotheek, de markt, de openbare ruimten en de gemeentelijke zwembaden – een verlies van 900 000 tot 1 miljoen euro veroorzaakt, een bedrag dat vergelijkbaar is met de verliezen die de winkeliers in São Luís, het zwaarst getroffen stadsdeel, hebben geleden. Er was ook particuliere schade (aan voertuigen bijvoorbeeld) van 200 duizend euro.

Tussen 7 en 15 januari heeft de civiele bescherming op het vasteland meer dan 7.950 gevallen (voornamelijk overstromingen) geteld en 88 personen die een nieuwe woning nodig hebben.

De regering heeft enkele getroffen plaatsen bezocht en gevraagd om een onderzoek naar de schade, op zijn hoogst tot 15 januari, om de steunmechanismen te stroomlijnen, zoals herhaaldelijk gevraagd door de lokale overheden, die ook hulplijnen voor gezinnen en bedrijven hebben gecreëerd.

Van de reeds bekende balansen meldde Lissabon “een totaal verlies van 49 miljoen euro”, het hoogste cijfer van de provincie.

De burgemeester, Carlos Moedas, verklaarde vandaag dat 34 miljoen euro (70%) betrekking heeft op schade aan apparatuur en openbare infrastructuur in de stad en 15 miljoen euro (30%) op schade aan economische activiteiten, handel en diensten en particuliere woningen.

Van deze 15 miljoen euro ging 3,8 miljoen euro naar huisvesting en 11,2 miljoen euro naar economische activiteiten (handel en bedrijven).

In de naburige gemeente Loures werd aan de Commissie voor coördinatie en regionale ontwikkeling van Lissabon en de Taagvallei (CCDR-LVT) 32 miljoen euro schade gemeld.

Volgens informatie van de gemeente die naar Lusa is gestuurd, is de grootste schade opgetekend in de gemeentelijke infrastructuur (22 miljoen euro), gevolgd door economische activiteiten (zeven miljoen euro), gemeentelijke uitrusting (drie miljoen euro) en woningen (140 duizend euro).

De zeven miljoen euro aan economische activiteiten werden geregistreerd in 124 bedrijven, waarvoor de Kamer van Loures 352 duizend euro steun verleende.

Nog steeds in het district Lissabon, gaf Oeiras deze week aan Lusa een update die het saldo verhoogt tot 19 miljoen euro, toen de schade aan particuliere woningen nog moest worden verantwoord.

De schade aan de gemeentelijke infrastructuur (muren, wegen, openbare wegen) wordt geraamd op 9,7 miljoen euro, gevolgd door de economische activiteiten (5,2 miljoen euro), de gemeentelijke uitrusting (3,7 miljoen euro) en het gezondheidscentrum van Algés (500 duizend euro).

Ongeveer 18,2 miljoen euro schade werd door de gemeente Cascais gemeld aan de CCDR-LVT, volgens een officiële bron van de lokale overheid.

De grootste schade deed zich voor bij de gemeentelijke infrastructuur (17,4 miljoen euro), gevolgd door economische activiteiten (716 duizend euro) en gemeentelijke uitrusting (69 duizend euro).

In Odivelas bedroeg de raming die de voorzitter van de uitvoerende macht, Hugo Martins, vorige maand aan Lusa doorgaf meer dan zes miljoen euro, terwijl Amadora de CCDR-LVT al een balans van ongeveer twee miljoen euro heeft toegezonden die uitsluitend en alleen betrekking heeft op de gemeentelijke infrastructuur, zoals een officiële bron van de kamer vandaag aangaf.

Eind 2022 meldde de voorzitter van de intercommunale van Alto Alentejo, Hugo Hilário, dat de schade in het district Portalegre op minstens 47 miljoen euro werd geraamd, nog zonder de cijfers voor de wegen die door Infraestruturas de Portugal worden beheerd en in de landbouwsector.

Deze cijfers hadden alleen betrekking op de gebieden huisvesting, economische activiteiten, uitrusting en gemeentelijke infrastructuur.

Van de 15 gemeenten die het district Portalegre omvatten, heeft alleen Alter do Chão geen schade gemeld. De gemeente Fronteira was degene die een hogere raming indiende, ongeveer 14 miljoen euro.