Antwerpen: België’s strijd tegen drugs en geweld

Antwerpen: België’s strijd tegen drugs en geweld

Antwerpen, de thuisbasis van Europa’s op één na grootste vrachthaven, is een belangrijk toegangspunt geworden voor drugs, met name cocaïne afkomstig uit Latijns-Amerika1. De stad heeft te maken met een toename van druggerelateerd geweld en criminele activiteiten, wat leidt tot bezorgdheid over de invloed van drugshandel op de Belgische samenleving en economie.

In 2022 waren er 81 druggerelateerde schietpartijen en explosies in Antwerpen, en nog eens 25 in de eerste vijf maanden van 20231. De Belgische overheid heeft maatregelen gepresenteerd om de drugshandel en het geweld in de haven van Antwerpen aan te pakken, variërend van controles van havenarbeiders tot hoge boetes voor gebruikers2. De toename van druggerelateerd geweld heeft geleid tot een situatie die door sommigen wordt omschreven als “narcoterrorisme”, waarbij de onderwereld zich steeds meer richt op de bovenwereld en mensen bedreigt en infiltreert2.

Samenwerking met Nederland en de impact op de economie

België werkt samen met Nederland in een grensoverschrijdende strijd tegen drugsgeweld1. De meeste verdachten van druggerelateerd geweld die in Antwerpen konden worden aangehouden, waren van Nederlandse afkomst1. Sinds begin 2022 heeft de lokale politie meer dan 1.600 arrestaties verricht voor drugshandel en ongeveer 85 voor druggerelateerd geweld1. De toename van drugshandel en geweld heeft echter ook gevolgen voor de economie van Antwerpen. Volgens een voormalige politieagent zou een poging om illegale activiteiten op te schonen de economie verpletteren4.

De toekomst van Antwerpen en de strijd tegen drugshandel

De Belgische overheid en lokale autoriteiten blijven maatregelen nemen om de drugshandel en het geweld in Antwerpen aan te pakken. Er zijn echter zorgen dat België hetzelfde pad zou kunnen volgen als zijn noordelijke buur, Nederland, dat dicht bij het worden van een narcostaat is gekomen5. Er is een toename van druggerelateerd geweld in België, aangezien criminele groepen zich uitbreiden en onafhankelijker worden van de Nederlandse netwerken waarvoor ze ooit voornamelijk als onderaannemers werkten5.

De toekomst van Antwerpen en de strijd tegen drugshandel blijft onzeker. Terwijl de Belgische overheid en lokale autoriteiten samenwerken om de drugshandel en het geweld in de stad aan te pakken, is het belangrijk om waakzaam te blijven en de invloed van drugshandel op de samenleving en economie nauwlettend in de gaten te houden.