België bereidt havens voor op massale import van groene waterstof

België bereidt havens voor op massale import van groene waterstof

België heeft een oproep tot het indienen van voorstellen gelanceerd om zijn havens voor te bereiden op de import van enorme hoeveelheden groene waterstof. Dit maakt deel uit van de inspanningen om een ‘waterstofgateway’ te worden, zo kondigde de Belgische minister van Energie Tinne Van der Straeten aan1. De oproep tot het indienen van projecten wordt in oktober gelanceerd, met een budget van €10 miljoen1.

De belangrijkste focus ligt op de haven van Antwerpen-Brugge, die de regering wil laten uitgroeien tot de toegangspoort voor groene waterstof in Europa1. Vanwege de ligging is de haven al een van de belangrijkste energieknooppunten van Europa, met 10% van het EU-gasvervoer en verbindingen met de offshore windparken in de Noordzee1. Om de afhankelijkheid van de EU van Russische fossiele brandstoffen te verminderen, heeft de EU een streefdoel gesteld om tegen 2030 10 miljoen ton hernieuwbare waterstof in eigen land te produceren en dezelfde hoeveelheid te importeren1.

Om bij te dragen aan dit doel heeft België zijn Nationaal Waterstofplan aangenomen1. Waterstof wordt gezien als cruciaal voor de decarbonisatie van zware industrieën zoals de staalproductie en speelt een sleutelrol in de Europese inspanningen om tegen 2050 klimaatneutraal te worden2. Antwerpen wil een van de belangrijkste havens worden voor de internationale handel in waterstof, in de hoop de Belgische industrie en het Europese achterland van brandstof te voorzien2.