EU-hof oordeelt dat Belgisch belastingplan van 748 miljoen dollar illegale staatssteun is

EU-hof oordeelt dat Belgisch belastingplan van 748 miljoen dollar illegale staatssteun is

Het Europese Hof van Justitie heeft geoordeeld dat het Belgische belastingplan ter waarde van 700 miljoen euro ($748 miljoen) voor 55 multinationals illegale staatssteun vormt. Dit is een grote overwinning voor de EU-mededingingschef in haar strijd tegen onrechtmatige belastingdeals. In 2019 had het in Luxemburg gevestigde Gerecht het besluit van Margrethe Vestager vernietigd nadat België en ongeveer 30 van de betrokken bedrijven het hadden aangevochten. Het Gerecht heeft nu echter geoordeeld dat de door België verleende belastingvrijstellingen aan bedrijven die deel uitmaken van multinationale groepen een onrechtmatig steunregime vormen1.

Belgisch belastingplan bevoordeelt sommige bedrijven

Het Gerecht was het eens met de Europese Commissie dat het Belgische belastingplan selectief was, omdat het sommige bedrijven bevoordeelde. Het plan was niet toegankelijk voor bedrijven die ervoor kozen om geen investeringen te doen, activiteiten te centraliseren of banen te creëren1. Een woordvoerder van het Belgische ministerie van Financiën liet weten dat het ministerie het vonnis bestudeert1.

Gevolgen voor betrokken bedrijven en toekomstige belastingdeals

Dit oordeel van het EU-hof kan gevolgen hebben voor de betrokken bedrijven en toekomstige belastingdeals. Het benadrukt het belang van transparantie en eerlijke concurrentie op het gebied van belastingen binnen de Europese Unie. Het kan ook leiden tot een strengere handhaving van de regels met betrekking tot staatssteun en belastingvoordelen voor multinationals in de EU-lidstaten.