Hergebruik in Europa: Welke landen zijn de koplopers in recycling?

Hergebruik in Europa: Welke landen zijn de koplopers in recycling?

Het gemiddelde EU-burger genereerde in 2020 4,8 ton afval, maar slechts 38 procent daarvan werd gerecycled. In sommige lidstaten werd meer dan 60 procent van het afval gerecycled2. Elk jaar wordt er in de EU 2,2 miljard ton afval geproduceerd. Meer dan een kwart daarvan (27%) is huishoudelijk afval: dagelijks afval dat wordt verzameld en behandeld door gemeenten3.

De hoeveelheid afval en de manier waarop het wordt beheerd, varieert sterk tussen de EU-landen, maar er is een verschuiving naar meer recycling en minder storten. Om afval en de impact ervan op het milieu te verminderen, heeft de EU ambitieuze doelen gesteld voor recycling en storten en werkt ze aan verpakkingsafval. Het doel is om de overgang naar een duurzamer model, bekend als de circulaire economie, te bevorderen3.

Volgens statistieken uit 2021 wordt 49,6% van al het huishoudelijk afval in de EU gerecycled of gecomposteerd – een stijging van 3,6 procentpunten ten opzichte van 2017. De EU heeft een doelstelling van 60% voor hergebruik en recycling van huishoudelijk afval tegen 2030. Duitsland, Bulgarije, Oostenrijk en Slovenië hebben dit doel van 60% al bereikt of overtroffen3.

Het aandeel stortplaatsen in de EU is gedaald van 24% in 2017 naar 18% in 2020. In overeenstemming met de EU-richtlijn Stortplaatsen moeten EU-landen de hoeveelheid huishoudelijk afval die naar stortplaatsen wordt gestuurd, verminderen tot 10% of minder van het totale huishoudelijk afval dat tegen 2035 wordt gegenereerd3.

De EU exporteert ook een deel van haar afval. In 2021 bereikten de EU-uitvoer van afval naar niet-EU-landen 33 miljoen ton. Dit is een stijging van 77% ten opzichte van 2004. Het merendeel van het afval dat buiten de EU wordt geëxporteerd, bestaat uit schroot van ferro- en non-ferrometalen, evenals papier, plastic, textiel en glasafval3.

In november 2022 stelde de Europese Commissie nieuwe EU-brede regels voor verpakkingen voor. Het omvat voorstellen om het ontwerp van verpakkingen te verbeteren, zoals duidelijke etikettering, om hergebruik en recycling te bevorderen en roept op tot een overgang naar biobased, biologisch afbreekbare en composteerbare kunststoffen3.

Het is duidelijk dat recycling een cruciale rol speelt in de circulaire economie van de EU. Door afval te hergebruiken en te recyclen, kunnen we de impact op het milieu verminderen en waardevolle hulpbronnen behouden. Het is bemoedigend om te zien dat veel EU-landen al aanzienlijke vooruitgang hebben geboekt op dit gebied.