Hoe gebeurt euthanasie in Belgie?

Hoe gebeurt euthanasie in Belgie?

Euthanasie is een gevoelig en controversieel onderwerp dat wereldwijd veel discussie oproept. In België, een van de meest progressieve landen op het gebied van euthanasie, is deze praktijk sinds 2002 wettelijk toegestaan. Sindsdien hebben meer dan 27.000 mensen euthanasie ondergaan6.

De Wet op Euthanasie

De Belgische wet op euthanasie, die in 2002 werd aangenomen, stelt dat euthanasie legaal is voor volwassenen die “constant en ondraaglijk fysiek of mentaal lijden dat niet kan worden verlicht”5. In 2014 werd een amendement op de wet aangenomen, waardoor België het eerste land werd dat euthanasie legaliseerde voor kinderen, ongeacht hun leeftijd5.

Euthanasie en Psychische Aandoeningen

Een bijzonder controversieel aspect van de Belgische euthanasiewetgeving is de toepassing ervan op mensen met psychiatrische aandoeningen of dementie. Tussen 2002 en 2021 ontvingen in totaal 370 patiënten euthanasie voor ondraaglijk lijden veroorzaakt door een psychiatrische stoornis1. Hoewel euthanasie op basis van ondraaglijk lijden veroorzaakt door een psychiatrische stoornis of dementie een relatief beperkte praktijk blijft in België, is de prevalentie ervan sinds 2008 gestegen2.

De Rol van de Arts

Artsen spelen een cruciale rol in het euthanasieproces. Ze moeten ervoor zorgen dat de patiënt voldoet aan de wettelijke criteria voor euthanasie, waaronder dat het verzoek vrijwillig, weloverwogen, herhaald en niet het resultaat van externe druk moet zijn. Bovendien moet de persoon wettelijk bekwaam zijn op het moment van het uiten van het verzoek2.

Controverses en Uitdagingen

Ondanks de wettelijke status van euthanasie in België, blijft de praktijk controversieel. Een van de meest spraakmakende zaken is die van Tom Mortier, wiens moeder in 2012 euthanasie onderging vanwege ‘onbehandelbare depressie’. Mortier werd pas een dag na haar dood op de hoogte gebracht van haar beslissing6. Deze zaak heeft geleid tot een uitdaging van de Belgische euthanasiewet bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens6.

Conclusie

Euthanasie in België blijft een complex en gevoelig onderwerp. Hoewel de wetgeving bedoeld is om mensen die ondraaglijk lijden een waardig einde te bieden, roept de toepassing ervan op mensen met psychiatrische aandoeningen en de uitbreiding naar minderjarigen belangrijke ethische en juridische vragen op.

Veelgestelde vragen (FAQ)

Wat is euthanasie?
Euthanasie is de handeling van het opzettelijk beëindigen van het leven van een persoon om ondraaglijk lijden te verlichten.

Is euthanasie legaal in België?
Ja, euthanasie is sinds 2002 legaal in België.

Kunnen minderjarigen in België euthanasie ondergaan?
Ja, sinds een wetswijziging in 2014 is euthanasie in België toegestaan voor mensen van alle leeftijden, inclusief minderjarigen.

Kan euthanasie worden toegepast op mensen met psychiatrische aandoeningen in België?
Ja, euthanasie kan in België worden toegepast op mensen met psychiatrische aandoeningen, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

Verklarende woordenlijst

Euthanasie: De handeling van het opzettelijk beëindigen van het leven van een persoon om ondraaglijk lijden te verlichten.

Psychiatrische aandoeningen: Gezondheidsproblemen die verband houden met de geestelijke gezondheid, zoals depressie, angststoornissen en schizofrenie.

Dementie: Een groep van symptomen die geheugenverlies, moeilijkheden met denken, probleemoplossing of taal omvat. Het wordt veroorzaakt wanneer de hersenen beschadigd zijn door ziekten, zoals de ziekte van Alzheimer.

Wettelijke bekwaamheid: De wettelijke erkenning dat een persoon in staat is om juridisch bindende beslissingen te nemen.

Onbehandelbare depressie: Een vorm van depressie die niet reageert op traditionele behandelmethoden, zoals medicatie of psychotherapie.