Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size 
Home arrow Nieuws uit Wetteren arrow Algemeen Nieuws arrow Ouders maken zich zorgen over veiligheid Kapellendries
Ouders maken zich zorgen over veiligheid Kapellendries
woensdag 13 juni 2018
De rangouders van de leerlingen van de Leefschool Eureka op Kapellendries in Wetteren slaan alarm over de gevaarlijke situatie op Kapellendries. Daar zijn momenteel werken bezig. Het gemeentebestuur drong bij de Vlaamse Waterweg aan op aanpassingen.
Ter hoogte van het pleintje aan Kapellendries is de situatie de laatste weken niet zo veilig. Daar is de Vlaamse Waterweg bezig met het heraanleggen van het park in het kader van de werkzaamheden voor de nieuwe passerelle. Afgelopen weekend was er nog een personenwagen in de werf gereden. Ook de fietsers en voetgangers moeten goed uitkijken. Enkele ouders van Leefschool Eureka die via een beurtrolsysteem dagelijks een tiental kinderen van de voetgangersbrug tot aan de school begeleiden, zijn zeer bezorgd. "Hoewel er, twee weken nadat we een eerste noodkreet slaakten, paaltjes werden geplaatst die de voetgangers beter moeten afscheiden van de rijweg, laat de situatie nog altijd veel te wensen over voor schoolgaande kinderen," menen de ouders. Schepen van Openbare Werken Leentje Grillaert (CD&V) is zich bewust van de situatie en drong bij de Vlaamse Waterweg aan op maatregelen. "Dat is intussen twee weken geleden en we hebben nog geen reactie gehad," reageert de schepen. "Het voltallige schepencollege vraagt om bij hoogdringendheid extra maatregelen uit te voeren aan de werfsignalisatie. We vragen tijdelijke gele wegmarkering die de rijstroken en de rand van de rijbaan afbakenen en beveiliging van het voetpad langs de kant van de woningen. Vrachtwagens rijden deels op het trottoir, waardoor zeer onveilige situaties ontstaan met voetgangers. Intussen is er opnieuw een stand van zaken gevraagd". Na een werfvergadering met de aannemer heeft het gemeentebestuur van Wetteren enkele maatregelen bedongen om het verkeer op Kapellendries veiliger te maken. "Er worden bijkomende nadarhekkens tussen het voetpad en de rijweg," doet schepen Leentje Grillaert (CD&V) het verslag. "Bijkomend zullen aan deze nadarhekkens oranje netten worden bevestigd om dit ook meer te visualiseren. De asverschuiving is aangepast, Er wordt onderzocht om bijkomend aan het begin en einde van de asverschuiving New Jerseys te plaatsen om het autoverkeer af te remmen. De trap van de bestaande passerelle wordt langs een kant afgesloten voor voetgangers en fietsers, teneinde de voetgangers wat meer te verplichten het zebrapad op Kapellendries te gebruiken om over te steken. Er komen bijkomende borden voor voetgangers om hen aan te sporen om via het zebrapad over te steken".
 
< Vorige   Volgende >