Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size 
Home arrow Nieuws uit Wetteren arrow Algemeen Nieuws arrow Raadslid krijgt geen stedenbouwkundige vergunning
Raadslid krijgt geen stedenbouwkundige vergunning
vrijdag 15 juni 2018
Het gemeentebestuur weigert een stedenbouwkundige vergunning voor een bouwproject van gemeenteraadslid Jean-Paul De Corte (N-VA).


De aanvraag handelt over het slopen van de bestaande woning en het oprichten van 8 halfopen eengezinswoningen, waarvan 4 in tweede bouwzone die bereikbaar gemaakt worden met een private toegangsweg.Op de rand van het projectgebied ligt een buurtweg van 4 meter breed. Die zou verhard worden in beton. De private wegenis zou over de volledige breedte van het perceel doorgetrokken worden met een wegbreedte van gemiddeld 9 mter en een gemiddelde lengte van 47 meter. De woningen zouden toegankelijk gemaakt worden via deze private wegenis. Het college van Burgemeester en schepenen volgt in zijn beslissing het advies van de stedenbouwkundige ambtenaar. Daarin staat dat het project niet past in het gebied. Zo bevindt een deel van het bouwproject zich in agrarisch gebied. Er kan onvoldoende woon- en leefgenot gegarandeerd worden voor de bewoners van de woningen in de tweede bouwzone. De ruimtelijke draagkracht van de omgeving wordt overschreden.
 
< Vorige   Volgende >