Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size 
Home arrow Algemeen Nieuws arrow Sloop Infopunt
Sloop Infopunt
woensdag 27 juni 2018

Na de zomer zullen de werken voor de sloop van het Infopunt, het appartementsgebouw naast de kerk van Wetteren, en de achterliggende schoolgebouwen toegewezen worden.

 

De kosten voor de afbraak worden geraamd op 153.000 euro. Vervolgens zal het terrein heringericht worden. Gemeenteraadslid Walter Govaert (Open VLD) vindt het ganse project geldverspilling. "Dat allemaal ten behoeve van de Rode Heuvel, de heiige heuvel dat een mislukt project is. Er is grote woonnood in Wetteren en dan is het niet verantwoord om appartementen af te breken". Burgemeester Alain Pardaen (CD&V) benadrukt dat de afbraak van het gebouw altijd al in het plan voor dit stadsvernieuwingsproject heeft gezeten. "We scheppen hiermee een stuk groen in de directe marktomgeving en het wordt een open ruimte vanaf de Markt naar het nieuwe gemeentehuis. Zo komt het project beter tot zijn recht. De grond blijft wel ter beschikking van eventuele andere realisaties in de toekomst". N-VA vraagt om bij de aanleg van de nieuwe parkzone naast de kerk ook in een aantal petanquepleinen te voorzien "Deze kunnen perfect geïntegreerd worden in het ontwerp, en vergen een minimum aan onderhoud," argumenteert woordvoerder Sofie Wijmeersch (N-VA). "Op die manier kan er tegemoet gekomen worden aan een grote vraag van de Wetterse bevolking en wordt het samenhorigheidsgevoel positief gestimuleerd. Petanque is een sport voor iedereen
 
< Vorige   Volgende >