Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size 
Home arrow Nieuws uit Wetteren arrow Algemeen Nieuws arrow Het nieuwe schepencollege van Wetteren
Het nieuwe schepencollege van Wetteren
woensdag 07 november 2018
Het nieuwe gemeentebestuur van Wetteren heeft de knoop van de schepenmandaten doorgehakt. Herman Strobbe (EEN) en Lieve De Gelder (CD&V) zullen na drie jaar hun bevoegdheden overdragen aan nieuwkomers. Inhoudelijk is er nog niets vastgelegd. Alain Parcdaen (CD&V) blijft burgemeester. Zijn bevoegdheden zijn bestuurszaken en secretariaat, veiligheid en preventie, politie en brandweer, personeel en burgerzaken. "helemaal nieuw is de bevoegdheid coördinatie bijzondere projecten. We hadden in de vorige legislatuur al enkele projectschepenen zoals voor Cordonnier, het stadsvernieuwingsproject achter de kerk en de dienstverlening. Als er zich een nieuw project aandient, zal ik dat begeleiden". Eerste schepen Robbe De Wilde (Groen&Co) heeft Cultuur, onderwijs, bibliotheek, evenementen, ICT en dienstverleningsconcept, communicatie en burgerparticipatie en inburgering en integratie. In het mandje van tweede schepen Dietbrand Van Durme (EEN) liggen sport, jeugd, toerisme, archief en erfgoed. Derde schepen Leentje Grillaert (CD&V) zal zich ontfermen over openbare werken, gebouwen en patrimonium, land- en tuinbouw, plantsoendienst, begraafplaatsen, dorpsrenovatie en magazijn en uitleendienst. Het is nog afwachten of ze al dan niet gedeputeerde wordt in de Provincie. "Geen commentaar", antwoordt ze daar op. Die beslissing moet binnen het provinciaal CD&V-bestuur nog genomen worden. Vierde schepen Piet van Heddeghem (Groen&Co) keert terug in het college met milieu en klimaat, zwerfvuilproblematiek, huisvesting, mobiliteit, ruimtelijke ordening, dierenwelzijn en noord-zuid-samenwerking. Vijfde schepen Herman Strobbe (EEN) start de legislatuur met Financiën en budget, kerkfabrieken en lokale economie en wordt voorzitter van het AGB. Na drie jaar gaan deze bevoegdheden over naar Bram De Winne (CD&V). Zesde schepen Lieve De Gelder blijft ook maar drie jaar. Zij heeft sociaal huis en dienstencentrum, woon- en zorgcentrum en assistentiewongen, gezins- en ouderenzorg, gelijke kansen, kinderopvang, gezondheid en drugspreventie, tewerkstelling, senioren, armoedebestrijding en vaderlandslievende verenigingen. Zij wordt ook voorzitter van het Bijzonder Comité Sociale Dienst (wat nu nog OCMW heet). Na drie jaar gaan haar bevoegdheden over naar Jan Tondeleir (SP.A Plus). Hij zal er dan ook inburgering en integratie bij nemen. Marianne Gorré (Groen&Co) zal voorzitter van de gemeente- en OCMW-raad worden.
 
< Vorige   Volgende >