Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size 
Home arrow Nieuws van de buren arrow Bosgordel Serskamp wordt groter
Bosgordel Serskamp wordt groter
zaterdag 12 januari 2019
Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, verdubbelt de oppervlakte van het natuurreservaat Serskampse Bosgordel, gelegen op grondgebied van de gemeenten Wichelen, Wetteren en Lede. Op de historische Ferrariskaart zijn twee grote boscomplexen te zien langs beide zijden van de dorpskern van Serskamp. Het huidige beheer van de historische bosgordel is gericht op het behoud en herstel van deze mozaïek van bos, vijvers, heide, graslanden en weides met vaak doornig struweel, ook wastines genoemd. Binnen een deelgebied van de Serskampse Bosgordel leeft een populatie van de bedreigde Kamsalamander. Diverse zoogdieren komen er eveneens voor en het reservaat vormt een pleisterplaats voor heel wat soorten vogels, die er broeden of overwinteren zoals de Boomklever, Middelste Bonte Specht en Grauwe Vliegenvanger. De minister breidt de Serskampse Bosgordel uit met 2,7 hectare, zodat de totale oppervlakte momenteel 4,8 hectare bedraagt. Natuurpunt ontvangt voortaan een jaarlijkse weerkerende subsidie van 1.330 euro voor het beheer van het reservaat en een eenmalig bedrag van 662 euro voor de opmaak van een beheerplan en het startbeheer. Natuurpunt Scheldeland zet zich al vele jaren in voor de natuur in de streek. "In Serskamp en onmiddellijke omgeving hebben we de laatste jaren enkele aankopen gedaan en verschillende nieuwe gebieden in beheer gekregen," vertelt Michaël Crapoen. "In 2017 dienden we bij de minister een dossier in om de nieuwe percelen een officiële erkenning te geven. Recent keurde de minister Schauvliege dit dus goed. De komende jaren zullen we verder inzetten op het beheer en de uitbouw van deze bijzonder, natuurrijke gebieden. Daarnaast organiseren we ook regelmatig excursies in en rond deze gebieden. Voor de uitbouw en beheer van deze natuurgebieden kunnen we ook al vele jaren rekenen op de steun van de gemeente Wichelen".
 
< Vorige   Volgende >