Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size 
Home arrow Nieuws uit Wetteren arrow Algemeen Nieuws arrow OCMW-budget goedgekeurd
OCMW-budget goedgekeurd
zaterdag 02 maart 2019
Het budget 2019 van het OCMW is nu uiteindelijk toch door gemeenteraad en OCMW-raad goedgekeurd. Eerder had de gemeenteraad ongunstig geadviseerd omdat de daarin opgenomen gemeentelijke toelagen te hoog waren. Het OCMW heeft nu een aantal bijkomende besparingsmaatregelen genomen en enkele cijfers aangepast na een herberekening. De gemeentelijke toelage voor dit jaar wordt verhoogd met 360.000 euro. Op die manier is het budget terug in evenwicht. De verhoging van de toelage is noodzakelijk omwille van de stijging van de armoede in Wetteren, de hogere dan de verwachte exploitatiekosten voor het lokaal dienstencentrum, de oprichting van het Huis van het Kind, de dalende subsidies voor het lokaal opvanginitiatief naar aanleiding van het terugschroeven van de bezetting en omwille van het verder in gebruik houden van het OCMW-gebouw in de Scheldedreef waarvan gedacht werd dat het verkocht of verhuurd zou worden. Daar is nu het huis van het kind gevestigd. OCMW-raadslid Wouter Bracke (VB) stelt zich vragen bij het exploitatietekort van het lokaal dienstencentrum. "200.000 euro is bijzonder veel geld. Geef dat geld aan het PW0 (vereniging van en voor armen) en die zullen daar veel meer mee doen dan wat in het dienstencentrum gebeurt".
 
< Vorige   Volgende >