Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size 

Het Koninklijk Fanfare-orkest Volksopbeuring Massemen heeft een cheque van 2.000 euro ontvangen van de Fifty One Club afdeling Wetteren tijdens hun jaarlijkse kaas- en wijnavond in de festivalhall van Overmere. Dit geld zal besteed worden aan de aankoop van twee instrumenten voor de kopernootjescursus, dat is het project voor jonge muzikanten. Met het Kopernootjesproject wil Volksopbeuring jongens en meisjes stimuleren om een blaasinstrument te bespelen ter voorbereiding op een vorming in de Wetterse muziekacademie. Op die manier wil Volksopbeuring jonge koper-muzikanten recruteren die uit de academie komen nadat ze daar een degelijke vorming genoten.