Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size 
In Wetteren wordt gezocht naar een oplossing voor het plaatsgebrek in de buitenschoolse kinderopvang tijdens de vakantiemaanden Er waren wachtlijsten voor juli en augustus, maar die van juli zijn intussen weggewerkt. Gemeenteraadslid Sofie Wijmeersch vraagt naar bijkomende capaciteit. Vooral in het Iboompje in de Rozenstraat vallen heel wat kinderen uit de boot. Het gaat dan vooral om kleuters en kleine kinderen. Schepen van Sociale Zaken Lieve De Gelder belooft om met man en macht naar een oplossing te zoeken.