Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size 
In Wetteren worden alle geboorteakten, huwelijksakten en overlijdensakten voortaan digitaal opgemaakt en opgeslagen in een centrale databank. De akten worden ook digitaal ondertekend. Wetteren beschikt over akten Burgerlijke Stand vanaf de Franse Revolutie, 1795. De komende maanden worden de Wetterse akten vanaf 1961 digitaal ingeladen en verwerkt zodat ze ook digitaal ter beschikking zijn. De akten die dateren van vóór 1961 zijn slechts sporadisch nodig en worden vaak enkel geraadpleegd in het kader van genealogische opzoekingen. Deze digitalisering moet ervoor zorgen dat in de toekomst zowel de burgers als de diverse administraties vlotter toegang hebben tot de nodige documenten.