Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size 
De gemeente Wetteren wil elektrische dienstfietsen ter beschikking stellen aan de personeelsleden. De gemeente deed een subsidieaanvraag voor 'nieuwe lokale energie-investeringsprojecten' bij de Vlaamse overheid, voor een totale netto investeringskost van 33.969 euro. 75% van de investeringskost wordt gedragen door de Vlaamse regering onder de vorm van de energiesubsidie en 25% wordt gedragen door de gemeente. De subsidie zal worden gebruikt voor de aankoop van elektrische dienstfietsen voor het gemeentelijk personeel en voor het plaatsen van oplaadpunten voor elektrische fietsen op het openbaar domein. Zo wil de gemeente Wetteren duurzame mobiliteit en elektrisch vervoer stimuleren.