Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size 
Het Actiecomité 'Neen tegen RUP Blauwe Paal' verzamelde 280 handtekeningen tegen de plannen om het voormalige voetbalveld van SK Kwatrecht te verkavelen. De buurtbewoners willen het terrein bewaren als enige stukje recreatiegebied in de omringende wijken. De buurtbewoners van ‘Blauwe Paal’, ‘Bourgondisch Kruis’ en ‘Ter Heide’ willen met de petitie een belangrijk signaal geven aan het Wetterse gemeentebestuur. De gemeente wil het voormalige voetbalveld van SK Kwatrecht omzetten van recreatiezone naar woongebied met plaats voor 44 woningen rond een groene publieke ruimte. De realisatie van het woonproject moet wachten tot het RUP goedgekeurd is. Er is al een realisatieovereenkomst met de NV Grondjuweel. Voor de gemeente moet de verkoop van de grond 1,5 miljoen euro opbrengen. Het ontwerp werd vorig jaar voorlopig goedgekeurd en eind augustus moet dat definitief worden. Op 2 juli vindt hierover nog een commissievergadering plaats. "Het betreffende terrein wordt nu gebruikt als speelweide, voetbalveld, ravotplaats en nog vele andere recreatieactiviteiten," vertelt Leen Verstraeten namens het Actiecomité. "Het betekent voor de buurt een grote meerwaarde, zeker voor alle omwonende kinderen. Toch vreest het actiecomité RUP Blauwe Paal dat het gemeentebestuur zal kiezen voor de 44 woningen die bouwmaatschappij Durabrik wil bouwen.