Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size 
Snelheid, zwerfvuil en sluikstorten, foutparkeren, geluidsoverlast in het verkeer en inbraken zijn de vijf grootste problemen die de inwoners van Wetteren, Laarne en Wichelen ervaren. Dat blijkt uit de meest recente veiligheidsmonitor die de federale politie verspreidde. Dat is een nationale enquête. In de politiezone werden 4.200 mensen bevraagd waarvan 40% de vragen heeft beantwoord. Uit de resultaten kon de politie voor de zone Wetteren-Laarne-Wichelen een top 5 samenstellen. De belangrijkste aandachtspunten zijn de onaangepaste snelheid in het verkeer, sluikstorten en zwerfvuil, hinderlijk parkeren, geluidshinder in het verkeer zoals optrekken, gierende banden en claxonneren en ook de woninginbraken. De politie maakt nu de prioriteiten op voor de politiewerking in de periode van 2020 tot 2025. De elementen drugs, verkeer en inbraken worden als prioriteit hernomen. Er komt ook specifieke aandacht voor overlast, radicalisme, transmigratie, sluikstorten en cybercriminaliteit.