Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size 
De zwaluwenkolonie in Wetteren stelt het goed. Dat zegt natuurpunt die het aantal  bewoonde zwaluwnesten telde. Het was even spannend want een deel van hen moest een nieuwe thuis zoeken sinds de oude passerelle werd afgebroken. Vrijwilligers van Natuurpunt Scheldeland, het Regionaal Landschap Schelde-Durme en de gemeente Wetteren hebben een telling gedaan van de bezette nesten van de huiszwaluw aan de Schelde in Wetteren. Er was enige bezorgdheid ontstaan na de afbraak van de oude passerelle over de Schelde. Deze voetgangersbrug herbergde immers al vele jaren een belangrijk aantal bewoonde zwaluwnesten. De nieuwe brug werd voorzien van een aantal kunstnesten voor de almaar zeldzamer wordende vogels. Maar de vraag bleef of de vogels een verhuis naar de nieuwe brug zouden accepteren. De telling bevestigt nu dat men in het opzet is geslaagd. De kolonie huiszwaluwen in Wetteren stelt het goed. De schok van het verdwijnen van de oude nestplaatsen onder de passerelle werd goed opgevangen door de nieuw gecreëerde nestgelegenheid aan de nieuwe brug en onder de zwaluwtil. In totaal werden 185 bezette nesten geteld: ongeveer 35 aan het Scheppersinstituut en ongeveer 150 aan de Schelde. Ook het plaatsen van bijkomende kunstnesten aan de huisgevels door het Regionaal Landschap werpt duidelijk zijn vruchten af. Bovendien lijken de huiszwaluwen op deze plaatsen zelf ook heel wat natuurlijke nesten bij te bouwen.