Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size 

De schoolbesturen van het Katholiek Onderwijs Wetteren en van Mariagaard ondertekenden een engagementsverklaring met het oog op een bestuurlijke fusie op 1 september 2020. De fusie en schaalvergroting laten toe dat de krachten gebundeld worden. Op die manier kunnen de directies optimaler functioneren. De verschillende scholen blijven autonoom bestaan, met respect voor hun eigenheid.