Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size 

Leon Praet en Marie-Louise Vermassen uit Wetteren-Boskant vierden hun diamanten huwelijksverjaardag. Toen ze elkaar leerden kennen in café Henri in de Fortstraat in Wetteren, werkte Leon in Congo. Ze trouwden tijdens zijn verlofperiode en vervolgens volgde Marie-Louise hem naar de voormalige kolonie. Een jaar later keerden ze terug naar Wetteren. Ze hebben 5 kinderen en 10 kleinkinderen.