Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size 

Tijdens de open monumentendag houdt de Van Hauwermeirsmolen in de Watermolenstraat in Massemen het 'feest van de rechte schoorsteen'. De schoorsteen die bij de olieslagerij van de molen behoort, werd afgelopen maanden helemaal gerestaureerd. De scheefstand was te gevaarlijk geworden. Op zaterdagavond 7 september wordt een voordracht gegeven over industriële schoorstenen en op zondag 8 september is er open monumentendag met een tentoonstelling over restauratie van schoorstenen en een folkfeest. Om 11 uur wordt de gerestaureerde schoorsteen plechtig ingehuldigd.