Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size 
Marc Gybels mag burgemeester wordenMarc Gybels mag nu toch burgemeester worden in Wetteren. De benoeming werd uitgesteld omdat er een klacht liep tegen de uittredende burgemeester. De klacht was afkomstig van opppositiepartij Respect. Die vroeg de schorsing van het mandaat van Marc Gybels als gemeenteraadslid omdat hij en enkele partijgenoten verkiezingscampagne had gevoerd op gemeentelijk patrimonium binnen een gemeentelijk domein.

In een persmededeling heeft de partij Respect bevestigt dat Walter Govaert in beroep gaat bij de Raad van State tegen de uitspraak van de Raad voor verkiezingsbetwistingen Oost-Vlaanderen. Deze raad sprak burgemeester Marc Gybels en schepen Anne Marie Hoebeke vrij van beïnvloeding van de kiezers. Het ging meer bepaald om het aanbrengen van affiches op gebouwen in het openbaar domein, de conciërgewoning in het recreatiedomein De Warande en de gratis bedeling van boeken over Guy Verhofstadt, een campagne die door de nationale VLD werd gevoerd tijdens de sperperiode van de herverkiezingen in Wetteren. Walter Govaert wil in zijn beroep bij de Raad van State extra aandacht vragen voor de beslissing van burgemeester Gybels om de herverkiezingscampagne te beperken tot raamaffiches. Volgens Govaert werd het politiereglement in die zin verandert teneinde voor de andere partijen de campagnemiddelen te beperken.
Walter Govaert van oppositiepartij Respect gaat in beroep bij de Raad van State tegen de uitspraak van de raad voor verkiezingsbetwistingen. Deze raad had burgemeester Marc Gybels en schepen Anne Marie Hoebeke vrijgesproken. Hierdoor wordt de benoeming van Marc Gybels als burgemeester van Wetteren door Vlaams minister Marino Keulen op de lange baan geschoven, tot na de uitspraak van de Raad van State.

Walter Govaert heeft een antwoord geschreven op de open brief die Wim De Smet enige tijd geleden schreef als protest tegen de procedure die Walter Govaert inzette tegen de herverkiezingen. Net als de eerste open brief gaan we ook deze integraal publiceren. Mochten mensen zich in deze brief geviseerd voelen, dan zullen wij ook de reactie daarop publiceren.

 

De Raad voor Verkiezingsbetwistingen Oost-Vlaanderen heeft de herverkiezingen van 15 april in zowel Wetteren als Wortegem Petegem geldig verklaard. Dezelfde raad heeft ook de twee klachten van Respect-lijsttrekker Walter Govaert tegen Anne Marie Hoebeke van Open VLD en Marc Gybels van CD&V ontvankelijk doch ongegrond verklaard. De nieuwe gemeenteraad kan nu geïnstalleerd worden. Dat gebeurt op woensdag 4 juli om 19.30 uur.

Wim De Smet heeft een open brief geschreven aan Walter Govaert, lijsttrekker van de partij Respect in Wetteren. De brief is een reactie op de klacht van Walter Govaert over de herverkiezingen op 15 april. Wim De Smet is in die zin betrokken partij omdat in deze klacht zijn echtgenote Katrien Claus geviseerd wordt. Hieronder zullen we de brief integraal publiceren. Het spreekt vanzelf dat we dat ook zullen doen wanneer Respect hierop wil reageren. Intussen blijft het wachten op een uitspraak van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen rond de klachten van Respect tegen CD&V en Open VLD.

Voor de Raad voor verkiezingsbetwistingen in Gent is maandag de zaak gestart van Walter Govaert tegen de lijsttrekker van CD&V Wetteren Marc Gybels. Govaert vraagt de vervallen verklaring van het mandaat van Gybels als gemeenteraadslid. De uitspraak in deze zaak, net als in die tegen Anne Marie Hoebeke van Open VLD, volgt ,,in de komende dagen''. De geplande installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad op 14 juni valt in het water.

Voor de raad voor verkiezingsbetwistingen in Gent is de zaak van Walter Govaert namens Respect tegen Anne Marie Hoebeke als lijsttrekker van Open VLD gestart met een hoorzitting. Walter Govaert vraagt de vervallen verklaring van haar mandaat als gemeenteraadslid. Anne Marie Hoebeke vraagt dat wanneer de Raad de klacht als ongegrond bestempeld het dossier overgemaakt wordt aan het parket wegens lichtzinnig of te kwader trouw neerleggen van een klacht.

Open VLD heeft gereageerd tegen de klachten die werden ingediend tegen de herverkiezingen van 15 april door oppositiepartij Respect. Open VLD zegt verontwaardigd te zijn.

Walter Govaert van oppositiepartij Respect heeft woensdagavond uitleg gegeven bij de twee klachten die hij indiende tegen de lijsttrekkers van CD&V en Open VLD aangaande de herverkiezingen op 15 april. De zaak wordt een eerste keer behandeld op de raad voor verkiezingsbetwistingen op maandag 4 juni.

Ook nu weer heeft oppositiepartij Respect klacht neergelegd na afloop van de gemeenteraadsverkiezingen. Deze keer kunnen de klachten echter geen herverkiezingen tot gevolg hebben.

Zowel Sp.a als Groen&Co blikken terug op de herverkiezingen van 15 april. Beiden hebben daar ook enkele conclusies uit getrokken.

De uitslagen en de reacties op de herverkiezingen van 15 april 2007 vindt u in ons dossier verkiezingen.

Debat in aanloop naar herverkiezingen
De gemeentelijke jeugdraad van Wetteren en TVOost brachten woensdagavond een debat met de lijsttrekkers van de verschillende partijen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Alleen de lijsttrekker van Respect was niet aanwezig. Het debat wordt op donderdag 12 en vrijdag 13 april uitgezonden op TVOost.

Op woensdag 11 april organiseert de gemeentelijke jeugdraad van Wetteren, in samenwerking met TVOost, opnieuw een verkiezingsdebat met de politieke kopstukken van Wetteren.

Er heeft zich een incident voorgedaan in de campagne voor de herverkiezingen in Wetteren op 15 april. Een man uit de Viktor Van Sandelaan kreeg bedreigingen omdat hij een raamaffiche van burgemeester Marc Gybels wou ophangen. Het is bekend van waar de bedreigingen komen. In elk geval was er zaterdag aan het raam van het slachtoffer geen affiche te zien. ,,Dit gaat wel erg ver'' reageert burgemeester Gybels verontwaardigd.