Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size 
De afgelopen weken werden opnieuw knijten gespot in de omgeving van Schellebelle. De Vlaamse Waterweg wil daar iets aan doen. Vorige zomer kreeg de regio te maken met een knijtenplaag. Als eigenaar van de gebieden van het project Kalkense Meersen wil de Vlaamse overheid er samen met de gemeente Wichelen alles aan doen om dat scenario dit jaar te vermijden. Er is vooreerst meer onderzoek nodig om uit te klaren wat nu echt helpt en wat niet. intussen worden maatregelen uitgetest die op korte termijn genomen kunnen worden. Zo wordt in het overstromingsgebied Bergenmeersen ingezet op bijkomende vernatting, zodat de kweekplaatsen voor knijten letterlijk verdrinken. In het ontpolderde gebied Wijmeers, waar de knijten vorig jaar talrijker dan voordien aanwezig waren, graaft men nog voor de zomer een bijkomende vloedgeul. Die garandeert een betere uitstroom van het water in de ontpoldering, waardoor het leefgebied van de knijten verkleint. De waterdoorstroming spoelt slib en voedingsstoffen weg en gaat zo de ontwikkeling van knijten tegen.