Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size 
In september beginnen de riolerings- en wegeniswerken in Bogaert in Wichelen. Midden juni starten al de nutswerken.
In Bogaert in Wichelen worden in eerste instantie de nutsleidingen vernieuwd waar nodig. Er worden ook nieuwe grachten gegraven. Vervolgens starten de rioleringswerken tussen de Boterhoek en de Mosstraat. Daarna wordt de weg vernieuwd in asfalt en worden er nieuwe aanliggende en verhoogde fietspaden aangelegd langs beide kanten van de weg. Ter hoogte van de Mosstraat komt er een verkeersplateau om de snelheid van het verkeer te temperen. Ook de asverschuivingen dienen dat doel. Er zijn in de buurt nogal wat klachten van sluikverkeer dat langs Bogaert een verbinding maakt vanuit of richting Lede. Hierover wordt nog advies gevraagd aan de politie, in samenspraak met de gemeente Lede. De werken zullen in verschillende fasen uitgevoerd worden en zowat 200 werkdagen duren. Dat komt neer op 1,5 jaar. Er wordt begonnen tussen de Boterhoek en Rimeir.