Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size 
De gemeente Oosterzele wil rookvrije schoolomgevingen organiseren. "We willen streven naar een maatschappij waarin ieder kind dat vanaf 2019 wordt geboren, rookvrij kan opgroeien," legt schepen Els De Turck uit. "Dat kan door in eerste instantie zo veel mogelijk omgevingen rookvrij te maken zodat kinderen gewoon niet in de verleiding komen om te beginnen roken. Van zodra de rookvrije zones gekozen en vastgelegd zijn, krijgen zij een duidelijk infobord om aan te geven dat het een rookvrije zone is". Samen met schepen van Sport en jeugd Elsy De Wilde wil ize dan ook uitkijken naar manieren om speelpleintjes en plaatsen waar kinderen vaak spelen rookvrij te maken. Aan Logo Gezond+ wordt gevraagd om gezamenlijk met alle andere gemeenten een uniform infobord te ontwikkelen en op deze manier rookvrije zones over de gemeentegrenzen heen herkenbaar te maken.